Waar kan Salve Arbo u bij helpen?

Gezondheid

Gezondheid: gezonde levensstijl onder werknemers en biedt nuttige informatie en tools om fysiek en mentaal welzijn te verbeteren.

Preventie

Preventie: vermijden van ziekten en letsel op de werkplek, promoot veilige werkpraktijken, informeert over mogelijke gezondheidsrisico’s en moedigt regelmatige gezondheidschecks

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden: Betreft de fysieke en mentale omstandigheden op de werkplek, identificeert en beheert risicofactoren die de gezondheid en veiligheid van werknemers kunnen beïnvloeden.

Consultatie

Consultatie: professioneel medisch advies inwinnen bij de bedrijfsarts, variërend van reguliere gezondheidscontroles tot behandeling van specifieke gezondheidsproblemen.

Gezondheidsbeoordeling

Gezondheidsbeoordeling: De evaluatie van de gezondheidstoestand van een werknemer, meestal via medisch onderzoek en tests, om mogelijke gezondheidsproblemen vroegtijdig te identificeren en te behandelen.

Wetgeving

Wetgeving: De wetten en voorschriften die de gezondheid en veiligheid op de werkplek regelen, helpt werknemers hun rechten en verantwoordelijkheden te begrijpen en verzekert dat de werkgever aan alle wettelijke verplichtingen voldoet.

Salve Arbo is een jong bedrijf, dat zich met name richt op die bedrijven die graag de zaken goed geregeld willen zien. Vanaf 1 juli 2005 is het niet
langer verplicht zich aan te sluiten bij een arbodienst, en kan volstaan worden met het contracteren van een gecertificeerde bedrijfsarts door
toepassen van de maatwerkregeling. Overigens: ook individuele werknemers die gewoon een bedrijfsarts willen bezoeken voor het voorleggen van
vragen of problemen zijn welkom (al kunnen die deze kosten vaak niet vergoed krijgen bij verzekeraar of werkgever).

Middels Salve Arbo werkt Johan van Leeuwen als gecertificeerde bedrijfsarts, Salve Arbo staat voor kwaliteit en respect voor de belangen
van zowel het bedrijf als de werknemer. Wat Salve Arbo belooft, maakt het waar, zonder poespas. Er wordt flexibel gewerkt, zonder overbodige
schakels. Het spreekuur en de advisering gebeurt bij voorkeur op uw bedrijf. Dat komt het hervattingstempo en de band met het bedrijf ten goede. Ook
kan Salve Arbo uw leidinggevenden zo beter coachen en zo nodig trainen Natuurlijk is het ook gemakkelijk om op deze manier voor uw
leidinggevenden goed bereikbaar en benaderbaar te zijn.

In de visie van Salve Arbo bent u prima in staat zelf zaken te regelen omtrent ziek- en hersteldmeldingen. U regelt zelf de zaken met het UWV en
u hebt uw arbobeleid goed geregeld. U heeft alleen behoefte aan een deskundig advies van tijd tot tijd voor uw verzuimbegeleiding en voor het
op koers houden van uw arbo- en verzuimbeleid.

Dan wil Salve Arbo graag degene zijn die u dat deskundige advies mag verstrekken. Dat gebeurt vanuit een deskundige en onafhankelijke opstelling.

Vanuit uw wensen, en uw huidige verzuimsituatie, kan er een globale planning van inzet overeengekomen worden.

drs. J.W. van Leeuwen, bedrijfsarts

Big: 39022433901
AGB 1451002