Onze Diensten

Snelle interventie

Het komt in ieder bedrijf voor : werknemers met een frequent ziekteverzuim waarop werkgever en arbodienst weinig vat lijken te hebben. Snelle exploratie van een dergelijk probleemverzuim heeft vaak positieve gevolgen voor zowel de werkgever als de werknemer. Een oplossing kan voor beide partijen winstgevend zijn: de werkgever hoeft minder kosten te maken in verband met het verzuim en de continuïteit van het werk wordt verbeterd; de werknemer zal na oplossing van het probleem geen reden meer hebben frequent te verzuimen en zal daardoor zijn/haar werk beter en met meer plezier kunnen doen.

Second Opinion

Er bestaan situaties waarin u prijs stelt op een snelle second opinion over een verzuimgeval of advies wil over een arbo-probleem. Dan kan een helder, duidelijk en vooral vlot verstrekt advies u snel weer op weg helpen. Zoals u weet, heeft het UWV vaak erg lange wachttijden voor een deskundigenoordeel, tot wel 2 maanden in extreme gevallen!

De centrale gedachte bij deze snelle interventiemogelijkheden is dat door het scheppen van duidelijkheid in ziektegedrag en verzuim, er handvatten worden gevonden om het probleem inzichtelijk, (be-)grijpbaar en daardoor oplosbaar te maken. Niet-ingrijpen leidt meestal tot voortslepen van verzuim of ander probleem (met alle financiële gevolgen van dien), wel ingrijpen leidt meestal tot een snelle werkhervatting en normalisering van de verhoudingen of: tot het duidelijke besluit uit elkaar te gaan.

Spoedcontrole aan huis

Desgewenst kan in het algemeen binnen één dag uw werknemer thuis bezocht worden om het verzuim te beoordelen. De rapportage kan direct na het consult telefonisch plaatsvinden zodat u snel geïnformeerd wordt.

Medische keuringen

Medische keuringen voor rijbewijsverlenging, geneeskundige verklaring taxichauffeur etc.. Uiteraard: gericht periodiek geneeskundig onderzoek als onderdeel van het arbozorgpakket.