2 Over Salve Arbo   2 Diensten   2 Contact

  4 Introductie
  4 Nieuws
  4 U denkt er aan...
  4 Snelle interventie
  4 Spoedcontr˘le aan huis
  4 Second Opinion
  4 Medische keuringen
  4 Bioresonantie
  4 Contact
  4 Route
  4 Formulieren
  4 Links
  i Introductie
Salve Arbo is een jong bedrijf, dat zich met name richt op die bedrijven die
graag de zaken goed geregeld willen zien. Vanaf 1 juli 2005 is het niet
langer verplicht zich aan te sluiten bij een arbodienst, en kan volstaan
worden met het contracteren van een gecertificeerde bedrijfsarts door
toepassen van de maatwerkregeling. Overigens: ook individuele
werknemers
die gewoon een bedrijfsarts willen bezoeken voor het voorleggen van
vragen of problemen zijn welkom (al kunnen die deze kosten vaak niet
vergoed krijgen bij verzekeraar of werkgever).

Middels Salve Arbo werkt Johan van Leeuwen als gecertificeerde
bedrijfsarts, Salve Arbo staat voor kwaliteit en respect voor de belangen
van zowel het bedrijf als de werknemer. Wat Salve Arbo belooft, maakt het
waar, zonder poespas. Er wordt flexibel gewerkt, zonder overbodige
schakels. Het spreekuur en de advisering gebeurt bij voorkeur op uw bedrijf.
Dat komt het hervattingstempo en de band met het bedrijf ten goede. Ook
kan Salve Arbo uw leidinggevenden zo beter coachen en zo nodig trainen
Natuurlijk is het ook gemakkelijk om op deze manier voor uw
leidinggevenden goed bereikbaar en benaderbaar te zijn.

In de visie van Salve Arbo bent u prima in staat zelf zaken te regelen
omtrent ziek- en hersteldmeldingen. U regelt zelf de zaken met het UWV en
u hebt uw arbobeleid goed geregeld. U heeft alleen behoefte aan een
deskundig advies van tijd tot tijd voor uw verzuimbegeleiding en voor het
op koers houden van uw arbo- en verzuimbeleid.

Dan wil Salve Arbo graag degene zijn die u dat deskundige advies mag
verstrekken. Dat gebeurt vanuit een deskundige en onafhankelijke
opstelling.

Vanuit uw wensen, en uw huidige verzuimsituatie, kan er een globale
planning van inzet overeengekomen worden.
copyright © 2007, Salve Arbo B.V. Design: DSG