In 2022 gaf één op de tien werknemers in Nederland aan zich gediscrimineerd te voelen op de werkvloer, volgens recente data van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS/TNO. Hoofdzakelijk kwam discriminatie voor op basis van afkomst, huidskleur of nationaliteit (3%), gevolgd door leeftijd (2%) en geslacht, inclusief discriminatie rondom zwangerschap (2%).

Echter, dit waren niet de enige negatieve ervaringen die werknemers in 2022 tegenkwamen. Andere ongewenste gedragingen omvatten intimidatie of bedreiging (11%), pesten (5%), ongewenste seksuele aandacht (4%) en fysiek geweld (3%).

Toch waren er ook lichtpuntjes te vinden in de werkomgeving. Veel werknemers hebben naast de negatieve ervaringen ook positieve aspecten genoemd. De meerderheid van de werknemers (98%) voelde zich gesteund door hun collega’s, waarbij zij opmerkten dat hun collega’s interesse toonden in hun persoonlijke welzijn. Bovendien ervoer 89% van de werknemers sociale steun van hun managers, waarbij ze aangaven dat hun managers aandachtig luisterden naar hun input en begaan waren met het welzijn van de werknemers.